Dr. Öğr. Üyesi Evin P. A. (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)