Hizmet Koşulları

Madde 1- Taraflar

  • Hizmet veren taraf Akademik Yayın Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (Akademik Editör),
  • Hizmet almayı kabul eden taraf ise bu sözleşmeyi onaylayan akademikeditor.com adresinden hizmet almayı onaylayan (Müşteri)

Madde 2- Amaç

Bu anlaşma Akademik editör ve Müşteri arasında meydana gelen her türlü yazışma ve iş akdinde tarafların haklarının korunması amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 3- Tarafların sorumlulukları

  • Taraflar arasında yapılan iş akdinde belirtilen şekilde davranmakla yükümlüdür.
  • Taraflar her iki tarafın da rızası olmadan ve mahkeme kararı olmaksızın aralarında yapmış oldukları iş akdini kamuya açıklayamazlar ve ilan edemezler.
  • Müşteri, çalışmada hataların olması durumunda ya da belirtilen iş akdine aykırı durumun tespit edilmesi durumunda akademik editör ücretsiz olarak eksikliklerin giderilmesiyle yükümlüdür.

Madde 4- Sorumluluklar ve Gizlilik

Akademik editör, kendi web sayfası, panel veya e-posta adresleri üzerinden yüklenilen ve paylaşılan hiçbir bilgi ve dosyayı üçüncü taraflarla paylaşamaz.

Madde 5- Süre ve Fesih

İşbu sözleşmenin süresi aksi belirtilmediği sürece en fazla 2 aydır. Her iki tarafın kabul etmesi koşuluyla süre daha sonradan değiştirilebilir.

Taraflar iş akdini açık bir şekilde karşılıklı olarak kabul ettikleri iş bitim süresinden 15 gün önce bildirmek kaydıyla cayma hakkını kullanabilirler. Ancak bu süreçte dosya üzerinde akademik editör tarafından yapılan işlemler oranında ücretlendirme yapılır.

Çalışma tamamlandıktan sonra, müşteri dosyayı/çalışmayı kabul ettikten sonra incelemekle yükümlüdür. Üzerinde çalışılmış dosya teslim edildikten sonra herhangi bir sorun tespit etmesi durumunda eksikliğin giderilmesi için 7 gün içinde bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bahsedilen sürede inceleme yapmaması veya bildirimde bulunmaması durumunda dosya onaylanmış kabul edilir ve çalışma tamamlanmış sayılır. 

Madde 6- İletişim

Bu sözleşmedeki her türlü iletişim aksi belirtilmedikçe müşterinin e-posta adresi ve www.akademikeditor.com sitesinin e-posta adresi / Panel sistemi üzerinden Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılır. Tarafların e-posta adresine ulaştığı günden 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır.

Madde 7 – İhtilafın Çözümü- Hakeme başvurma

Tüm anlaşmazlıklar 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun tahkim hükümlerine göre çözüme bağlanacaktır. Anlaşmazlıklarda Türk Maddi Hukuk Hükümleri uygulanacak ve bu hükümlere göre anlaşmazlık çözülecektir. Tahkim yeri İstanbul Tahkim Merkezidir.