Editing mi Proofreading mi?

Editing mi, proofreading mi?

Akademik yazım sürecinde metnin profesyonel ve etkileyici olması iki önemli hususa bağlıdır: Eserin nitelikli bir içeriğe sahip olması ve kaliteli bir anlatım ile sunulması. Kaliteli bir anlatımda aranan özellikler akademik yazım tekniklerinin doğru kullanılması ve okuyucuyu sıkmayan nitelikli dil bilgisinin en üst düzeyde sergilenmesidir.

İngilizce yazılmış akademik bir eserin nitelikli bir şekilde sunulabilmesi için eserin İngilizce kalitesinin üst düzeyde karşılanması gerekir. Bu ihtiyacı karşılamak için sunulan akademik editörlük hizmetleri iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar English editing ve English proofreading.

Peki, yazmış olduğunuz bir eser için hangi hizmete ihtiyacınız var: Editing mi yoksa proofreading mi? Bu sorunun doğru cevabına nasıl ulaşılır? English Editing ve English Proofreading nedir? Bu hizmetler arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir? İşte, bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz bir rehber.

English Editing Hizmeti

İngilizce Kontrol, İngilizce Redaksiyon, English Copy-Editing gibi çeşitli şekillerde ifade edilebilen English Editing; İngilizce metinlerin yapı, dil ve ifade biçimi üzerinde yapılan dil bilgisi esaslı düzenlemeleri ifade eden bir editörlük hizmetidir. Bu hizmetin amacı, metni daha anlaşılır, tutarlı ve akıcı hale getirmek, dil ve ifade biçimini geliştirmek, varsa anlatım bozukluklarını gidermek ve metnin anlatım ve dil kalitesini genel olarak artırmaktır. Anadili İngilizce olmayan akademisyenler için daha da önemli hale gelen bu hizmet, metin üzerindeki dil bilgisi hataları ve anlam kaymalarının önlenmesi ve eserin daha nitelikli hale gelmesi açısından önemlidir.

English Editing, metninizi daha anlaşılır, tutarlı ve akıcı hale getirmeyi amaçlayan bir editörlük sürecidir. Editörler, İngilizce Dil Bilgisi kuralları çerçevesinde yazının yapısal özelliklerini değerlendirir ve gerekli düzeltmeleri yapar.

English Proofreading Hizmeti

English Proofreading, İngilizce metinlerin son halini inceleyerek metindeki yazım, dil bilgisi ve noktalama hatalarını tespit etmeyi ve düzeltmeyi amaçlar. Proofreading süreci, yazım sürecinin son aşamasıdır ve metnin profesyonel ve düzgün görünmesini sağlamak için yapılır.

Kelime kökü olarak incelemek gerekirse “Proofs”, kabul edilen bir makalenin basım öncesinde kontrolü için yazarlara gönderilen prova baskısına verilen isimdir. Bu çerçevede proof-reading hizmeti, “Baskı Öncesi Son Okuma” olarak ifade edilmesi uygun olacaktır. Özetle English Proofreading hizmeti, İngilizce metinlerin yayımlanmadan önce son kez gözden geçirilmesini ve hatalardan arındırılmasını kapsayan bir hizmettir.

Editing ve Proofreading arasındaki temel farkları

Editing ve Proofreading arasındaki temel farklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Farklılıklar English Editing English Proofreading
Amaç Metni daha anlaşılır, tutarlı ve akıcı hale getirmeyi amaçlar. Metnin son halini inceleyerek yazım, dil bilgisi ve noktalama hatalarını tespit etmeyi amaçlar.
Süreç Metnin anlaşılır olması, yapısal özellikleri ve ifade biçimi üzerinde çalışır. Dilbilgisi, yazım ve noktalama hataları üzerine odaklanır.
Zamanlama Yazım sürecinin ortasında veya sonunda yapılabilir. Genellikle metnin son hali üzerinde yapılır ve yazım sürecinin son aşamasıdır.
Odak Noktaları Kelime seçimi, cümle yapıları, sebep-sonuç tutarlılığı ve akademik ifade üzerinde durulur. Dil bilgisi hataları, yazım hataları, noktalama hataları ve uygun kelime kullanımı üzerinde durulur.
Katkılar Metnin genel kalitesini ve anlaşılırlığını artırır, içeriğin daha iyi anlaşılır olmasına katkı sağlar. Okuyucunun dikkatini dağıtan gramatik hataları ortadan kaldırarak eserin daha profesyonel görünmesine katkı sağlar.
Uzmanlık Seviyesi Editörlerin, metnin içeriğini anlayabilecek seviyede konu üzerine bilgi ve uzmanlık sahibi olmasını gerektirir. Proofreader’lar, dil bilgisi, yazım ve noktalama kuralları konusunda uzmanlık gerektirir, ancak içerikle ilgili derinlemesine bilgiye ihtiyaç duymazlar.
İş Yükü Genellikle daha fazla zaman ve çaba gerektirir; metin üzerinde daha fazla çalışılması gerekebilir. Metnin son haline odaklandığı için daha hızlı ve daha az zaman alıcıdır.
İş Birliği Editör ve yazar arasında daha fazla iş birliği ve iletişim gerektirebilir; yapılan düzenlemeler için interaksiyon gerekli olabilir. Genellikle yazar ve proofreader arasında çok fazla iş birliği gerekmez, çünkü düzeltmeler daha çok metnin yüzeysel hatalarına odaklanır.
Hemen Sorun!
WhatsApp İletişim Hattı
Merhaba,

Akademik EDİTÖR'e doğrudan soru sorabileceğiniz WhatsApp Hattımıza hoş geldiniz.