Akademik Redaksiyon

Akademik Yayın

Platon’un Akademos bahçesinde kurduğu felsefe okulu,  “akademi” kavramının kökenini oluşturur. Bu kavramın günümüzdeki üniversiteler olup bu felsefeyi üstelenen kişiler de akademisyenlerdir. Akademisyenler bir taraftan öğrenci yetiştirme görevi üstlenirken diğer taraftan da bilimsel bilgi üretip bu bilgileri akadmeik yayınlar aracılığıyla paylaşırlar.

Bir makale, tez veya bildirinin yayınlanması, alanında uzman hakem ya da jürilerin değerlendirme ve katkıları sonrasında son haline kavuşur. Akademik eserlerin içerik başta olmak üzere gözden geçirilmesi eserin daha da kıymetli olması ve gözden kaçan hususların düzeltilmesi açısından önemli bir süreçtir. Bununla birlikte ister Türkçe isterse İngilizce olsun, bir akademik yayının ilgili dil konusunda yetkin bir akademik redaktör tarafından kontrol edilmesi hem çalışmanın daha iyi sunulması hem de yanlış anlaşılmaların önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte akademik çalışmalar üzerinde yapılan redaksiyon işlemi bilimsel metoda hâkimiyeti gerektirmektedir. İşte bu sebeple “akademik redaksiyon”, temel redaksiyon becerilerinin yanı sıra “akademik bir deneyimi” gerekli kılmaktadır.

Akademik Redaksiyon Süreci

Bütün akademik çalışmaların uluslararası kabul görmüş belirli bilimsel yöntemler çerçevesinde kendine has bir dili vardır. Akademik redaktörün bu bilimsel dile hâkim olması gerekir ki makale veya tez çalışmalarında yapılan düzenlemeler sırasında yanlış ifadeler ortaya çıkmasın. Nitekim akademik geçmişi olmayan normal redaktörler tarafından yapılan çalışmalarda, redaktör hiç farkına varmadan kalıcı hatalara sebep olabildiği gibi akademisyenin doğru bir şekilde kullandığı akademik dilin bozulmasına sebep olabilir. Örneğin bir romanda bir meselenin edebi bir yöntem çerçevesinde abartılarak uzun uzun anlatılması kabul görürken, akademik yayınlarda abartılı anlatımlara veya ispatlanmamış iddialı cümlelere yer verilmemesi gerekir.

Akademik redaksiyon önemli bir ihtiyaçtır, ancak bu ihtiyacın karşılanması için akademisyenler kimi zaman mesai arkadaşlarından veya tanıdıklarından yardım alırlar. Hatır-gönül ilişkisi ile yapılan bu kontrol çalışmaları metne katkı sağlamakla beraber çoğunlukla yüzeysel bir düzenleme çalışması olmaktadır. Bu nedenle akademik redaksiyon, profesyonel çerçevede ele alınmalı ve bunun için mesai harcanmalıdır. Ayrıca alana hakimiyet ile dil bilgisi kurallarına hakimiyet birbirinden farklı uzmanlıklardır ve metindeki hataları tespit edip düzeltme konusunda deneyimli, akademik formasyonu olan bir redaktörden destek almak, metnin en üst kalite düzeye çıkarılması açısından önem arz etmektedir.

Akademik Redaksiyonun Önemi

Akademik redaksiyon genellikle genç akademisyenler için önem arz eden bir konu gibi görünse de akademik hayatın tüm evrelerinde büyük önem taşımaktadır. Çünkü atalarımızın deyimiyle terzi kendi söküğünü dikemez. Bir bilim insanı alanında ne kadar uzman ya da dil konusunda ne kadar hassas olursa olsun her metin, başka bir göz tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Kurumsal Olarak Akademik Redaksiyon Hizmetlerimiz

Akademik redaksiyonda, redaktörün akademik tecrübesinin yanı sıra ilgili metni anlayıp değerlendirmeler yapabilecek seviyede terminolojiye hâkim olması redaksiyon işleminin niteliği açısından oldukça önemlidir. Bununla birlikte anabilim dallarının çok sayıda alt dalı olması ve her alanın terminolojisindeki detaylar ve hem dile hâkim hem de her bir anabilim dalı için ayrı yetişmiş redaktör bulmadaki zorluklar dikkate alındığında bu mesele o kadar kolay olmamaktadır. Bu gibi durumlarda akademik redaktörün anlaşılmayan ifadeleri yazara sorması ve sıkı bir iletişim sağlanarak özverili çalışma yapılması gerekmektedir. Redaktörün alana tamamen yabancı olması durumunda ise metinde basit imla düzeltmelerinin ötesine geçmek çok mümkün olmayacaktır ki bu bir redaksiyon değil ve istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle Akademik Editör olarak, kurumumuzda farklı alanlardan ulusal ve uluslararası akademik redaktörler bulundurmaya önem vermekte ve kaliteli bir akademik redaksiyon için gerekli tüm koşulları sağlamak için uluslararası kalitede hizmet vermeye gayret ediyoruz.

Hemen Sorun!
WhatsApp İletişim Hattı
Merhaba,

Akademik EDİTÖR'e doğrudan soru sorabileceğiniz WhatsApp Hattımıza hoş geldiniz.