Asst. Prof. Dr. Emine K. (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)