Redaksiyon Niçin Önemlidir?

Bir metin inşa etmek, emek ister. Yazar bu inşa sürecinde metnin her kelimesini özenle seçer, bazen çok emek verdiği pasajları silmek veya değiştirmek zorunda kalır, çoğu zaman da gecelerini uykusuz geçirir. Buna karşılık yazarın en büyük sevinci, bu sancılı sürecin semeresi olan eserini raflarda ve okurlarının elinde görmektir. Fakat bir eserin okurun eline en hatasız hâliyle ulaşması için yapılması gereken en önemli işlemlerden biri redaksiyondur.

Peki redaksiyon niçin önemlidir? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki yayımlandıktan ve literatüre girdikten sonra bir metnin değiştirilmesi mümkün değildir. Metindeki yanlışlıklar bir yayınevinin veya bir bilim heyetinin denetim süzgecinden geçse bile okurun gözünden kaçmayacak ve literatüre bu hâliyle geçecektir. Bu bakımdan büyük bir emek verilerek hazırlanan metnin, mümkün mertebe en hatasız hâline kavuşması için uzman bir redaktörün de süzgecinden geçmesi büyük önemi haizdir.

İkinci olarak bir yazarın kendi alanında çok yetkin olması, dilin bütün inceliklerine vâkıf olduğu anlamına gelmez. Alanında duayen nice bilim insanları vardır ki çoğu zaman en basit dilbilgisi hatalarına düşebilmekte, çok önemli bilimsel bulgulara ulaştıkları hâlde bunları akıcı ve anlaşılır bir dille aktarmakta zorlanabilmektedirler. Başka bir ifadeyle en yetkin akademisyenlere ait metinler bile redaksiyona ihtiyaç duyabilmektedir.

Üçüncü olarak yazar, metnini kaleme alırken belli bir aşamadan sonra yaptığı bazı hataları fark edemez hâle gelir. İşte bu sebeple yazmaya bir süre ara verildikten sonra metnin kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir. Çayın “demlenme”sine benzetilen bu süreç, hatalarına karşı duyarsız hâle gelen yazara bir “farkındalık” kazandıracaktır. “Aynı göz”ün “demlenme” sürecinden sonra metne yaptığı katkı böyleyse, “farklı uzman bir göz”ün “redaksiyon” işlemiyle metne sağlayacağı katkı izahtan varestedir.

Son olarak şunu söyleyebiliriz ki hemen hemen her yazar, eserini yayımlamadan önce başkasına okutur. Çoğu zaman “hatır gönül”, “rica minnet” veya “zoraki olarak” yapılan bu amatörce okuma; yüzeysel ve “baştan savma” olur. İşte bu sebeple redaksiyon işleminin uzman akademik bir redaktör tarafından yapılması bu işlemin nitelikli olması açısından çok önemlidir.

Hemen Sorun!
WhatsApp İletişim Hattı
Merhaba,

Akademik EDİTÖR'e doğrudan soru sorabileceğiniz WhatsApp Hattımıza hoş geldiniz.